Logo EU JAHWF

Detaily

Vytvorenie loga, hlavičkového papiera, obálok a PPT prezentácie pre projekt Európskej Únie, do ktorého je zapojené aj Ministerstvo zdravotníctva SR. Logo je zložené zo znaku a názvu projektu. Znak pozostáva z dvoch figúr, ktoré znázorňujú ľudské zdroje v oblasti zdravotníctva. Postavy držia kríž – symbol zdravotnej starostlivosti. Logo je optimistické, ale zároveň inštitucionálne. Vyjadruje spojenie ľudských síl, ktoré pomáhajú zlepšovať zdravotnú starostlivosť.

KLIENT:
Ministerstvo zdravotníctva SR

KATEGÓRIA REFERENCIE:

jahwf11
2
jahwf3

Povedali o nás